Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Canosa Abogados SL, amb la CIF B62453824, adreça C/ Bruc 166, ent. G, 08037 Barcelona, i email despatx @ canosaabogados.es, en endavant L’EMPRESA

en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen mitjançant els formularis del lloc web: https://canosaabogados.eu, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de l’EMPRESA

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’ informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de l’ EMPRESA.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

L’EMPRESA adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l’esmentat Reglament (UE). L’ exercici d’ aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari mitjançant l’email o en l’ adreça indicada més amunt.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a L’EMPRESA

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A L’EMPRESA, tractarem les seves dades personals recaptades en aquest lloc web, amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts mitjançant d’aquest lloc web per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  • Tramesa d’informació sol·licitada mitjançant els formularis disposats en aquest lloc web.
  • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de L’EMPRESA.

Recordem que  es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es demani  la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  • La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de l’EMPRESA, els termes i condicions dels quals es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc. S’informa posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, i en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte, o la pulsació del botó d’Enviar d’un formulari.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’ EMPRESA, llevat d’ obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En el supòsit què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, L’EMPRESA no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades de conformitat a la LSSI

L’EMPRESA informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de dotze mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

L’EMPRESA és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts d’aquest lloc web i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, d’aquest lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per L’EMPRESA, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

L’EMPRESA disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de l’EMPRESA, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de l’EMPRESA, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva part.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per

L’EMPRESA i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de l’EMPRESA, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’ enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà l’EMPRESA per les despeses que generés la imputació de L’EMPRESA en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

L’ EMPRESA realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. Igualment, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per L’EMPRESA quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’ acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’ usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a l’ EMPRESA

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. L’EMPRESA no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat demanades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’ usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, L’ EMPRESA sí que està autoritzada a l’ enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de l’ EMPRESA que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.