Dret Civil

Àrees del Dret Civil

El dret civil cobreix una àmplia gamma de situacions, entre les quals podem destacar les següents, els detalls de les quals es poden veure més avall:

derecho civil abogados en Barcelona

Dret Civil

El Dret Civil és una de les branques més importants i àmplies de l’ordenament jurídic, que abasta la gran majoria de les relacions juridicoprivades existents.

Comptem amb lletrats altament especialitzats i amb anys d’experiència en totes les branques del Dret Civil. Oferim els nostres serveis professionals per a tot tipus de procediments.

Defensa jurídica​ en Barcelona

Defensa jurídica

 • En via judicial civil: reclamacions de contractes, vicis, defectes construcció.
 • En via extrajudicial: redacció de contractes, transaccions, actes de conciliació, mediació i arbitratge.
 • Demandes i recursos judicials dins de la Jurisdicció Civil fins a les seves últimes instàncies. Jurisdicció voluntària.
 • Assessorament i seguiment de compravenda d’ immobles. Contractes d’arres.
 • Reclamacions de fiances i d’ indemnitzacions, judicis monitoris en reclamació de deutes.
 • Assessorament Jurídic, en general.
derecho bancario en Barcelona

Dret bancari

Revisar la legalitat de l’activitat bancària. També de temes relacionats amb els mercats financers amb tasques de supervisió de les interrelacions entre les entitats bancàries i els clients.

Li defensem d’entitats bancàries, com les targetes “revolving” i condicions abusives de contractació.

ley de la segunda oportunidad en Barcelona

Segona oportunitat

La Llei de Segona Oportunitat és un procediment legal que permet cancel·lar deutes a persones físiques en situació d’insolvència.

Aquesta llei està pensada perquè particulars i autònoms que no poden fer front a les seves obligacions de pagament eliminin totalment o parcialment els seus deutes i tinguin l’oportunitat de començar de zero.

herencias y sucesiones en Barcelona

Herències i successions ​

Redacció de testaments, testament vital, acceptació d’herència, herència sense testament, reclamacions judicials d’acceptació d’ herència i de llegítimes, partició d’herències Així com la confecció dels impostos derivats de la mateixa

Administración de patrimonios y fincas​ en Barcelona

Administració de patrimonis i finques

Oferim els nostres serveis de gestió i planificació de patrimoni amb l’objectiu d’impulsar i mantenir una correcta, adequada i transparent administració dels seus béns.

L’assessorem partint de l’anàlisi de la seva situació actual i de la valoració dels seus actius per concretar el pla estratègic més adequat per a cada cas, tenint present totes les qüestions jurídiques, tècniques, financeres i fiscals.

Així mateix, ens encarreguem de gestionar l’administració dels seus actius per a la seva total tranquil·litat.

arrendamientos y alquileres en Barcelona

Arrendaments

L’arrendament de béns immobles es configura com una solució ideal per a aquells negocis, empreses i particulars que, d’una banda, no tinguin possibilitat d’adquirir una propietat a títol propi, i, d’ altra banda, necessitin obtenir una adequada rendibilitat dels seus actius immobiliaris.

Des d’aquest despatx i per a la seva total comoditat i tranquil·litat, ens encarreguem de tots els tràmits i gestions que comporta l’arrendament d’immobles, des del seu inici fins a la seva conclusió, oferint els nostres serveis tant a propietaris com a llogaters, els quals, a títol il·lustratiu, serien principalment els següents:

 • Redacció i tramitació de contracte d’arrendament d’habitatge habitual, de temporada, de local de negoci, de cessió i sotsarrendament, de places de pàrquing, i contractes de lloguer amb opció a compra.
 • Assessorament davant de tots aquells dubtes que sorgeixin relatius al contracte d’arrendament.
 • Defensa i mediació en els conflictes entre propietari i arrendatari, i amb les comunitats de propietaris.
 • Seguiment dels seus contractes de lloguer: Confecció de rebuts de lloguer, augments de renda, pròrroga i extinció dels mateixos.
 • Assessorament legal, negociació i defensa jurídica per incompliments contractuals.

Serveis legals de Canosa Advocats

(feu clic a cadascun per veure detalls o prémer el botó)

Necessita assessoria legal a Barcelona?

Contacti amb Canosa Advocats i descobreixi com podem ajudar-lo, ja sigui PIME, societat, autònom o particular.

logos Kit Digital